literatura dla dzieci i mlodziezy

literatura dla dzieci i mlodziezy

Nowe przepisy będą obowiązywać od daty, które otrzymuje sankcję królewską. To jest po prawo przechodzi obu izb parlamentu i gubernator generalny podpisuje go w prawo.

Jednak senator Nick Sherry, zastępca skarbnika, wydała dokument propozycje dotyczące tego tematu. Celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie konsultacji ze środowiskiem biznesu o zmianach. Termin składania zgłoszeń upływa 11 czerwca 2010. W tym artykule niektóre przepisy przejściowe są ogłoszone. Podatnicy będą mieć możliwość wyboru, aby zastosować leczenie look-through zawartą pomiędzy dniem ogłoszenia i Royal aktywach (włącznie). Ponadto kupujący w standardowym układzie earnout będą mieli wyboru, aby zastosować nową terapię dla ustaleń zawartych w dniu lub po dniu 17 października 2007 r.

Jeśli rozważa sprzedaż firmy z układem earnout, gorąco zachęcamy do uzyskania kopii konsultacji ze strony internetowej asystentem Skarbnika.

Życzę łatwiejszy działalności gospodarczej,

John M. Jeffreys

Wpis zawdzięczamy porównanie ubezpieczeń samochodów